Martina Rosemary

DAREM

který předávám dále je naplňující žití ženské energie a skrze to otevřené přijímání energie mužské. Provázím ženské i smíšené skupiny, kde vnímám jako nejpodstatnější láskyplné přijetí žen i mužů takových, jací jsou. To je medicínou pro změnu a harmonii v našich vztazích a životech.

MOJE „PRÁCE“

vzniká přímo na místě z intuitivního pole celé skupiny. Prostor léčení tvoří skupina a já jsem v tu chvíli pouze průvodce – ten, kdo skrze napojení otevírá dveře uvědomování. Zároveň ctím tempo a postupnost každého, kdo přijde a nechávám zodpovědnost za kroky, které učiní, na každém.

ZE SVÉ ŽENSKÉ PODSTATY

nabízím ženám pochopení lásky v podobě spojení se s ženským principem, uvědomění si daru toho býti ženou, která zná svoje kořeny, hranice, přijímá se a žije zároveň i svoji křehkost a tvořivost.

Ze své ženské podstaty rovněž otevírám prostor mužům pro přijetí a pochopení, že jsou milováni, takoví, jací jsou, což jim přináší svobodu být naplno v projevu a ve své síle.

JE PRO MĚ NAPLŇUJÍCÍ

když vidím na konci setkání – ať už několikahodinového nebo víkendového – jak lidé rozkvetou, narovnají se a rozzáří. Blízkost, otevřenost a hloubka, která vzniká na seminářích a promítá se následně do života, nás všechny propojuje. Vytváří nový prostor, nové pohledy na život a rozšiřuje možnosti jeho prožívání.

Na stezce sebepoznání jdu vědomě již přes 15 let. To, co jsem se o sobě a žití v bezpodmínečné lásce, vášni a pochopení životní principů za tu dobu naučila ( a stále se učím), se promítá do mého každodenního života i vedení seminářů. Věřím, že tím inspiruji všechny, kdo se se mnou setkají na cestě.

KDO MNE INSPIROVAL

Ivana Jakovenko, Petr Málek, John Hawken, Alan Lowen, Bhagat, Manuela Ardödi

JAK PRACUJI

Rodinné a systemické konstelace a pohyby duše, šamanské léčení, vědomá práce s tělem a životní energií, tanec, rituály, sdílení, vedené meditace, provázení skrze témata aj.